Pomiar średnicy i owalności rur, przewodów i kabli na linii produkcyjnej

Pomiar średnicy i owalności wyrobów ciągłych o przekroju kołowym

Miara średnice, owalności i profile przekroju weryfikacja poprawności wykonania wyrobisk lub przygotowanie do prac spawalniczych i montażowych

Ustawianie wielopoziomowych granic tolerancji do określenia warunków poza specyfikacjami

Połączenie z systemami informatycznymi i systemami zarządzania w celu dokumentacji produktu i zgodności ze specyfikacjami przemysłu 4.0

Mierz z dużą precyzją, bezkontaktową technologią LASEROWĄ, nawet na materiałach o dużej prędkości
odkształcalny lub w wysokiej temperaturze. Systemy ze stałymi lub odchylanymi źródłami LASEROWYMI zdolnymi do działania
analiza również na przekrojach kwadratowych, prostokątnych lub sześciokątnych. Wersje do wysokich temperatur lub środowisk z
obecność zanieczyszczeń środowiska. Współpraca z liniowym sterownikiem PLC i oprogramowaniem zarządzającym Systemy LASEROWE z dokładnością do
+/- 1 mikron i do 2000 skanów na sekundę. Wizualizacja profilu materiału w czasie rzeczywistym Oprogramowanie sterujące z technologią
SCADA lub tradycyjny. Intuicyjne i natychmiastowe wyświetlanie anomalii i warunków poza tolerancją.
Zdalna transmisja danych i współpraca z systemami zarządzania.

Copyright by RODER SRL - Wszelkie prawa zastrzeżone - Nota aplikacyjna AN0004