ŚRODKI

Pomiary GRUBOŚCI

RODER oferuje szeroką gamę przyrządów i systemów do pomiaru grubości zarówno na linii produkcyjnej, jak i w laboratorium metrologicznym. Oferta obejmuje zarówno narzędzia komercyjne, szeroko dostępne w magazynie, jak i specjalne systemy specjalnie wykonane według specyfikacji klienta i zintegrowane z linią produkcyjną z technologiami przemysłu 4.0. Dostępne są zarówno przyrządy, jak i technologie do pomiarów kontaktowych, a także przyrządy optyczne i LASER do bezdotykowych pomiarów i kontroli.


Środki ŚREDNICA

RODER oferuje szeroką gamę mierników średnicy z technologią kontaktową i bezdotykową. Pełna integracja technologii pomiarowych ze środowiskiem produkcyjnym i systemem zarządzania pozwala zoptymalizować przepływ informacji dostępnych dla nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem.


Środki OWALNOŚCI

Zastosowanie tych samych technik pomiaru średnicy pozwala również na pomiar owalności. Kombinacja przyrządów pomiarowych o wielu średnicach w konfiguracji dwuosiowej, trójosiowej lub czworokątnej pozwala uzyskać pomiar owalności. Dostępne są również dynamiczne systemy skanowania laserowego do określania profilu wielosekcyjnego owalizacji.


ODLEGŁOŚCI

Pomiar odległości można przeprowadzić za pomocą technologii kontaktowych, stosowanych przede wszystkim do pomiaru małych odległości i małych przemieszczeń, lub za pomocą bezdotykowych technologii LASER. Pomiar odległości za pomocą technologii LASER jest niezawodną i skonsolidowaną techniką pomiaru dużych odległości, a zwłaszcza obiektów poruszających się lub łatwo odkształcalnych.


Miary SZEROKOŚCI

RODER oferuje wiele systemów pomiaru szerokości, zarówno do zastosowań na linii produkcyjnej, jak i w laboratorium metrologicznym. Niektóre z tych narzędzi są produktami komercyjnymi i są oferowane w katalogu. Inne to produkty wykonane na życzenie klienta i dostosowane do potrzeb produkcyjnych i logistycznych.


Środki PRZEMIESZCZANIA

Pomiar przemieszczenia można przeprowadzić za pomocą technologii kontaktowych, stosowanych przede wszystkim do pomiaru małych odległości i małych przemieszczeń, lub za pomocą bezdotykowych technologii LASER. Pomiar przemieszczenia w technologii LASER jest niezawodną i skonsolidowaną techniką pomiaru dużych odległości, a zwłaszcza obiektów ruchomych lub łatwo odkształcalnych.


Środki DEPTH

Pomiary głębokości mogą być wykonywane przy użyciu tradycyjnych technologii, zwykle w kontakcie lub z technologiami bezdotykowymi przy użyciu systemów pomiarowych LASER. W obu przypadkach RODER oferuje systemy i przyrządy pomiarowe do pełnej integracji z cyklem produkcyjnym.


WYSOKOŚCI

Dostępne są różne rozwiązania do pomiaru wysokości, zarówno z kontaktowymi przyrządami pomiarowymi, jak i bezdotykowymi przyrządami pomiarowymi. Rozwiązania bezdotykowe wykonane są w technologiach LASER, które umożliwiają uzyskanie wysokiego stopnia precyzji, a jednocześnie wysokiej niezawodności operacyjnej.


Miary POZYCJI

Pomiar pozycji stanowi standardowe zastosowanie w automatyce przemysłowej i kontroli procesów. RODER może dostarczyć przyrządy pomiarowe i systemy kontrolne do pomiaru pozycji zarówno w laboratorium metrologicznym, jak i na linii produkcyjnej


Miary DŁUGOŚCI

Pomiary długości można wykonywać przy użyciu różnych systemów pomiarowych i różnych technologii. W niektórych przypadkach wygodne jest stosowanie systemów pomiaru kontaktu, w innych przypadkach wygodniejsze jest stosowanie systemów bezdotykowych typu optycznego lub LASEROWEGO.


Pomiary PROFILU

Asortyment produktów do pomiaru profilu jest bardzo szeroki. Można zaproponować profilometry kontaktowe wykonane tradycyjnymi sondami lub profilometry skanujące LASER, które mogą przeprowadzać badania profili bez kontaktu i integrować informacje z istniejącymi modelami matematycznymi.

Miary skrętne

Pomiar skrętu jest stosowany zarówno do pomiaru przedmiotów, które muszą być przykręcone lub odkręcone, jak i w aplikacjach, w których konieczne jest oszacowanie naprężenia gotowego obiektu podlegającego kontrolowanemu obrotowi. Do kalibracji kluczy dynamometrycznych lub wkrętaków elektrycznych lub pneumatycznych stosuje się specjalne przyrządy do pomiaru skrętu.


Środki CZŁONKOSTWA

RODER oferuje pełną gamę przyrządów pomiarowych do określania sił przyczepności powłok (farb, żywic, klejów).


Pomiary prędkości

Pomiar prędkości można wykonać za pomocą kontaktowych systemów pomiarowych (kół metrycznych) lub bezkontaktowych systemów pomiarowych, głównie optycznych.