Pomiar grubości i szerokości taśm metalowych na linii produkcyjnej

Pomiar grubości i szerokości pasków bezpośrednio na linii produkcyjnej.

Miara grubość i szerokość do weryfikacji poprawności wykonania wyrobisk lub jako przygotowanie do prac spawalniczych i montażowych.

Porównanie z tolerancjami w specyfikacjach do określania w czasie rzeczywistym otworów tolerancji lub niezgodności.

Zastosowania na liniach do wytrawiania, cięcia, cięcia i profilowania.

Zastosowanie technologii światła LASEROWEGO, technologii magnetycznej i optycznej pozwala na uzyskanie wysokich poziomów
dokładność i prędkość bez bezpośredniego kontaktu przyrządu pomiarowego z materiałem. Możliwość pomiaru
w systemach z dużymi prędkościami poślizgu lub w obszarach niedostępnych dla operatorów.

Niezależne moduły pomiarowe dostępne dla integratorów systemów i producentów OEM. Wizualizacja pomiarów na wyświetlaczu lokalnym lub zdalnym, transmisja
zdalne dane na linii szeregowej lub Ethernet, generowanie alarmów poza zakresem tolerancji. Możliwość
współpraca z systemami zarządzania. Specjalne modele z wysokim oświetleniem
przejście blachy w systemach, w których ruch jest bardzo duży

Copyright by RODER SRL - Wszelkie prawa zastrzeżone - Nota aplikacyjna AN0002