Systemy kontroli przyczepności farb, emalii i taśm klejących

Wykrywanie trakcji z wyodrębnianiem informacji geometrycznych lub wymiarowych

Miara siła, odległości, otwory, pozycje weryfikacja poprawności wykonania wyrobisk lub przygotowanie do prac spawalniczych i montażowych

Porównanie z modelem matematycznym do określenia udziałów kontrolnych

Aplikacje na wyspach robotów, na osiach kartezjańskich lub na wyspach do automatycznego montażu

Copyright by RODER SRL - Wszelkie prawa zastrzeżone - Nota aplikacyjna AN0072