Systemy kontroli czasu i wysokości górnego martwego punktu na linii produkcyjnej

Wykrywanie fazy z wyodrębnianiem informacji geometrycznych lub wymiarowych

Miara kąty, odległości, otwory, pozycje weryfikacja poprawności wykonania wyrobisk lub przygotowanie do prac spawalniczych i montażowych

Porównanie z modelem matematycznym do określenia udziałów kontrolnych

Aplikacje na wyspach robotów, na osiach kartezjańskich lub na wyspach do automatycznego montażu

Wyspa sterująca, która umożliwia regulację GMP (górny martwy punkt) a
silnik spalinowy. System zapewnia kontrolowany ruch wału korbowego
aż do osiągnięcia dokładnej pozycji (TDC) i pozwala na prawidłowe
montaż elementów, które określą prawidłowy czas cyklu pracy
silnik. System ładuje poprawną wartość czasu z systemu zarządzania
zgodnie z montowanym modelem silnika. Operator
jest prowadzony we wszystkich operacjach montażu sprzętu pomiarowego na podstawie i
we wszystkich sekwencyjnych operacjach montażu i weryfikacji. Wykryte wartości i prawidłowe
sekwencja operacji zapisywana jest w określonym raporcie i przenoszona do bazy danych
linii produkcyjnej do późniejszych konsultacji i zapewnienia poprawności
identyfikowalność produktu.

Copyright by RODER SRL - Wszelkie prawa zastrzeżone - Nota aplikacyjna AN0073