Kontrole wymiarów za pomocą wielowarstwowych jednostek sterujących i przetworników liniowych LVDT

Wielowymiarowa jednostka sterująca wymiarami

Wielofunkcyjny kontroler do stanowisk do badań wymiarowych i geometrycznych

Pomiar wymiarów geometrycznych i wymiarowych za pomocą przetworników LVDT

Zbieranie danych do analizy produkcji i integracji z procesami produkcyjnymi Przemysłu 4.0

Systemy kontroli wymiarów i geometrii serii MODULCHECK umożliwiają pomiar i określanie zgodności części mechanicznych i dyskretnych obiektów przy użyciu obiektywnych i łatwych w zarządzaniu procedur pomiarowych, nawet przez personel niebędący ekspertami. Innowacyjna architektura, na której oparty jest system MODULCHECK, pozwala na tworzenie wymiarowych i geometrycznych stanowisk badawczych (statycznych lub dynamicznych) z wykorzystaniem łatwo dostępnego sprzętu i czujników oraz łatwo edytowalne podczas instalacji lub bezpośrednio w produkcji również przez klienta końcowego.

Systemy MODULCHECK nadają się do pomiarów bezpośrednio na linii produkcyjnej, a także zarządzanych przez niewykwalifikowany personel. Interfejs wizualizacji został celowo prosty i łatwy do przeglądania, ale bez rezygnacji z potężnych funkcji matematycznych przeznaczonych do analizy właściwości wymiarowych i geometrycznych. 

Wszystkie dane produkcyjne są przechowywane w lokalnej bazie danych z możliwością przesyłania lub synchronizacji z istniejącymi bazami danych (SQL, XML lub CSV) w celu pełnej i niezawodnej analizy danych w czasie rzeczywistym.

Pomiar średnic, wysokości, grubości, głębokości na częściach mechanicznych za pomocą tradycyjnych stołowych przyrządów pomiarowych

System MODULCHECK umożliwia pomiar dowolnego detalu mechanicznego (tuleje, pierścienie, kołnierze, wały, koła zębate) z tradycyjnymi ręcznymi przyrządami pomiarowymi (mierniki, mikrometry, komparatory, mierniki średnicy). Możliwe jest szybkie i niezawodne uzyskiwanie pomiarów średnicy wewnętrznej, zewnętrznej, wysokości, grubości, szerokości i głębokości za pomocą łatwo dostępnych instrumentów, przy zmniejszonych kosztach i precyzji dziesiętnej, centymetrycznej lub tysięcznej. System MODULCHECK prowadzi operatora w wykonywaniu pomiarów w ustalonej kolejności, a pod koniec procedury zapewnia odpowiedź sterowania, Wszystkie dane są sprzedawane przechowywane w bazie danych, która umożliwia zarówno analizę trendu produkcji w czasie rzeczywistym (poprzez trendy, histogramy i wskaźniki produkcji), jak i analizę historii produkcji poprzez podział na partie produkcyjne.

Pomiar i kontrola płaskości części formowanych, ciętych, kutych lub rektyfikowanych

System MODULCHECK umożliwia szybki pomiar i bezpośrednio na linii produkcyjnej płaskość formowanych, krojonych, laminowanych lub odlewanych części, Pomiar płaskości jest przeprowadzany za pomocą matrycy czujnikowej zdolnej do wykrywania różnic w porównaniu z certyfikowanym wzorcem kalibracyjnym. Wynik testu stanowi odwzorowanie zweryfikowanych obszarów ze względną wartością liczbową odchylenia od idealnego kształtu. Bardzo intuicyjna prezentacja graficzna pozwala szybko i niezawodnie określić obszary niezgodności, Wszystkie uzyskane dane można wykorzystać do obliczeń statystycznych (Sigma, Cp, Cpk, Cm, Cmk) lub do realizacji kart kontrolnych (XS, XR, trend procesu, rozkład populacji).

Pomiar zgięcia, wahania i deformacji

System MODULCHECK pozwala kontrolować wymiary i położenia w przestrzeni wykrywane przez czujniki LASER (laserowe czujniki triangulacyjne, mikrometry laserowe lub dalmierze laserowe). Wymiary wykryte przez czujniki LASER można ze sobą skorelować w celu określenia deformacji, skrętów, zginania, wibracji, Raport z pomiarów można wygenerować w formacie Excel - CSV lub bezpośrednio w formacie graficznym. Zastosowanie modułów EDAC pozwala na korelację informacji wymiarowych i geometrycznych z informacjami pochodzącymi z czujników temperatury, wilgotności, siły i momentu obrotowego. W ten sposób można skorelować test wymiarowy z danymi przesunięcia termicznego, zmian wilgotności otoczenia lub siłami i skrętami zaangażowanymi w test dynamiczny.

Pomiar oscylacji promieniowej i osiowej (bicie promieniowe i osiowe)

System MODULCHECK umożliwia pomiar za pomocą bezdotykowych przyrządów pomiarowych (czujniki triangulacyjne LASER i dalmierze LASER) oscylacje promieniowe i osiowe w czasie rzeczywistym, Typowa aplikacja to wyznaczanie promieniowego i osiowego rozstawu kół, opon, felg i piast kół, Raport może być zarówno numeryczny, jak i graficzny. Po dodaniu opcjonalnych bibliotek analizy matematycznej można analizować harmoniczne uzyskanego sygnału w celu ustalenia skład harmoniczny huśtawki, od harmonicznej podstawowej do 32. harmonicznej. Oprogramowanie można zainstalować zarówno na stałej stacji roboczej (stacjonarny komputer osobisty lub przemysłowy komputer panelowy), jak i na mobilnej stacji roboczej (notebook lub tablet).

Okrągłość, oscylacja, cylindryczność, pomiar profilu

System MODULCHECK, w połączeniu z wymiarowymi wymiarowymi stanowiskami testowymi, umożliwia określenie właściwości geometrycznych części poddawanych obrotowi na konikachW ten sposób można mierzyć średnice, owalizacje i oscylacje, ale także okrągłość, cylindryczność i dane profilu promieniowego obiektu (ważne w zastosowaniach takich jak pomiar wałków rozrządu). Pomiar można również uzyskać za pomocą maszyn pomiarowych opracowanych specjalnie do tego rodzaju kontroli w laboratorium metrologicznym lub na linii produkcyjnej (maszyny pomiarowe 3D, profilometry, maszyny optyczne).

Kontrola kształtu

System MODULCHECK umożliwia przeprowadzenie kontrola kształtu obiektów o dowolnym rozmiarze i materiale, Kontrola kształtu jest przeprowadzana przez porównanie z referencyjny mistrz a wszystkie różnice są podkreślane szybko i intuicyjnie. Możliwe jest generowanie sygnałów spoza tolerancji lub częściowej niezgodności produktu. System można również zainstalować w obszary sterowania robotami i bezobsługowe stanowiska kontrolne, W tej konfiguracji wszystkie operacje weryfikacyjne mogą być kontrolowane bezpośrednio przez PLC lub automatyczny system produkcyjny.

Kontrola procesu na linii produkcyjnej

System MODULCHECK umożliwia pobieranie regularnych wartości z przyrządów pomiarowych umieszczonych na linii produkcyjnej (Mikrometry LASER, termopary, czujniki ciśnienia i przepływu, mierniki grubości LASER). Zaawansowana funkcja rejestratora danych pozwala kontrolować różne wielkości fizyczne zaangażowane w proces produkcyjny i generować alarmy w przypadku przekroczenia tolerancji. Korzystając z modułów akwizycji EDAC, możliwe jest pozyskiwanie danych z różnych rodzajów czujników, również fizycznie rozmieszczonych bardzo daleko od siebie, ponieważ cała infrastruktura akwizycji oparta jest na sieci Ethernet.

Zostaw komentarz

Il tuo email Adres nie sarà pubblicato. I Campi sono obbligatori contrassegnati *