Systemy do pomiaru położenia, przemieszczenia i odkształcenia dużych konstrukcji

Wykrywanie odległości, położeń, przemieszczeń i odkształceń z wyodrębnianiem informacji geometrycznych lub wymiarowych

Miara kąty, odległości, otwory, pozycje weryfikacja poprawności wykonania robót lub przygotowanie do rozruchu.

Zintegrowany rejestrator danych lub zdalna transmisja pomiarów

Zastosowania na dużych konstrukcjach lub na suwnicach i suwnicach

Copyright by RODER SRL - Wszelkie prawa zastrzeżone - Nota aplikacyjna AN0017