Systemy kontroli i lokalizacji wycieków na rurach, kształtkach i tulejach

Wykrywanie wycieków na rurach i kształtkach z ekstrakcją informacji o uszczelnieniach.

Miara ciśnienie weryfikacja poprawności wykonania wyrobisk lub przygotowanie do prac spawalniczych i montażowych

Porównanie z modelem matematycznym do określenia udziałów kontrolnych

Aplikacje na wyspach robotów, na osiach kartezjańskich lub na wyspach do automatycznego montażu

Copyright by RODER SRL - Wszelkie prawa zastrzeżone - Nota aplikacyjna AN0037