Systemy kontroli defektów produktów ciągłych, przewodów, rur i kabli

Wykrywanie średnicy i owalności z wyodrębnianiem informacji geometrycznych lub wymiarowych

Pomiar średnicy i owalności w celu weryfikacji prawidłowego wykonania wyrobu lub jako przygotowanie do prac spawalniczych i montażowych

Porównanie z modelem matematycznym do określenia udziałów kontrolnych

Aplikacje na wyspach robotów, na osiach kartezjańskich lub na wyspach do automatycznego montażu

Copyright by RODER SRL - Wszelkie prawa zastrzeżone - Nota aplikacyjna AN0075