Automatyczne systemy optyczne do pomiaru szerokości produktów płaskich, arkuszy papieru, kartonu i folii

Wykrywanie profilu drukowanych, pociętych lub dziurkowanych szczegółów papieru z wyodrębnianiem informacji geometrycznych lub wymiarowych

Miara kąty, odległości, otwory, pozycje weryfikacja poprawności wykonania wyrobisk lub przygotowanie do montażu

Porównanie z modelem matematycznym do określenia udziałów kontrolnych

Aplikacje na wyspach robotów, na osiach kartezjańskich lub na wyspach do automatycznego montażu

Maszyna pomiarowa zdolna do bezkontaktowego wykrywania szerokości arkuszy lub warstw papieru
z łatwo odkształcalnego materiału (arkusze polipropylenowe do użytku spożywczego, papier
absorbent lub filtr, arkusze cienkiego materiału piankowego). System jest zdolny do pomiarów
do 10 arkuszy w tym samym czasie i jest w stanie automatycznie kompensować
wszelkie niewspółosiowość próbki względem osi pomiarowej kamery (w
w ten sposób operator nie jest zobowiązany do prawidłowego umieszczenia próbki na
stół pomiarowy). System jest w stanie mierzyć próbki badane i próbki
porównaj je z teoretycznymi wartościami specyfikacji produkcyjnej. Wszystkie dane są następnie przesyłane do
produkcyjna baza danych zapewniająca pełną identyfikowalność partii produkcyjnych. System jest
przeznaczony do pracy bezpośrednio na linii produkcyjnej i wyposażony w
temperatura i wilgotność w celu pełnej dokumentacji warunków środowiskowych
podczas cykli pomiarowych.

Copyright by RODER SRL - Wszelkie prawa zastrzeżone - Nota aplikacyjna AN0025