Systemy pomiarowe 3D CMM do automatycznej kontroli charakterystyk wymiarowych i geometrycznych na linii produkcyjnej

Wykrywanie profilu części formowanych, frezowanych, toczonych i obrabianych na centrach obróbczych z wyodrębnianiem informacji geometrycznych lub wymiarowych

Miara kąty, odległości, otwory, pozycje weryfikacja poprawności wykonania wyrobisk lub przygotowanie do prac spawalniczych i montażowych

Porównanie z modelem matematycznym do określenia udziałów kontrolnych

Aplikacje na wyspach robotów, na osiach kartezjańskich lub na wyspach do automatycznego montażu

Copyright by RODER SRL - Wszelkie prawa zastrzeżone - Nota aplikacyjna AN0014