Monitoring temperatury, wilgotności, poziomu i objętości biomasy

Wykrywanie wilgoci z wyodrębnianiem informacji o przechowywaniu.

Miara temperatura i wilgotność weryfikacja poprawności wykonania pracy lub przygotowanie do składowania i sprzedaży.

Porównanie z modelem matematycznym do określenia udziałów kontrolnych

Aplikacje na wyspach robotów, na osiach kartezjańskich lub na wyspach do automatycznego montażu

Copyright by RODER SRL - Wszelkie prawa zastrzeżone - Nota aplikacyjna AN0068