Kontrola defektów ściętych i wygiętych części metalowych za pomocą systemów sztucznej wizji

Wykrywanie tekstu na tłoczonych, ścinanych, głęboko tłoczonych lub spawanych częściach z blachy z wyodrębnianiem informacji geometrycznych lub wymiarowych

Miara kąty, odległości, otwory, pozycje weryfikacja poprawności wykonania wyrobisk lub przygotowanie do prac spawalniczych i montażowych

Porównanie z modelem matematycznym do określenia udziałów kontrolnych

Aplikacje na wyspach robotów, na osiach kartezjańskich lub na wyspach do automatycznego montażu

Copyright by RODER SRL - Wszelkie prawa zastrzeżone - Nota aplikacyjna AN0056